//
doma

Latest Post

Jak rozpoznat sklony k autismu již v brzkém věku?

Jak rozpoznat sklony k autismu již v brzkém věku?

Poruchy autistického spektra bývají obvykle diagnostikovány až v pozdějším věku (okolo 2-3 let), ale některé děti mohou vykazovat známky sklonu k těmto poruchám již před dosažením prvních narozenin. Přestože zdaleka ne všechny děti, které jsou opožděné ve svém vývoji, mají sklony k autismu, odborníci zdůrazňují důležitost včasného podchycení problémů a možné prevence. Podle doktorky Rebeccy Landové z Centra pro … Celý příspěvek